ZAČÁTEK KURZŮ POSLUŠNOSTI 2019:

13.ledna (neděle od 9 hodin)
7.dubna (neděle od 9 hodin)
19.června (středa od 18 hodin)
15.září (neděle od 9 hodin)

Závěrečnou hodinu chodíme na cvičištní společné vejšlapy - připojte se k nám! 
V roce 2019 budou:
24.března
23.června
1.září 
1.prosince 

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKY

Řešíte problémové chování, zlozvyky, agresivitu, bázlivost, či jiný problém s Vaším psím parťákem? 
...kontaktujte nás pro individuální řešení a zbavte se svých starostí. 

 Na poslušnost se nemusíte rezervovat, stačí dorazit vypsané termíny na cvičiště s pejskem a pamlskama, vše se dozvíte přímo na těchto hodinách. 

Přihláška k vytisknutí zde:

Platba:

 

          Rok:

 


Přihláška na výcvikový kurz
Agility Velké Meziříčí, z. s.

 

PSOVOD:

 

Jméno a příjmení……………………………………………………………………………

 

Datum narození……………………………………………………………………………..

 

Bydliště……………………………………………………………………………………….

 

Telefon…………………………………E-mail.…………………………………………….

 

 

PES:

 

Volací jméno………………………………………………………………………………...

 

PP jméno.....................................................................................................................

 

Plemeno………………………………………………………………………………………

 

Datum narození………………………………….        Pohlaví: pes / fena

 

Rok posledního očkování…………………………………………

 

 

Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s provozním řádem cvičiště Agility Velké Meziříčí, z. s. a beru na vědomí, že při jeho nedodržování můžu být z kurzu vyloučen/a.

Souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů pro potřeby Agility Velké Meziříčí, z. s. podle zákona o ochraně osobních dat a s jejich zpracováním.

Kurzovné se hradí při první hodině kurzu při odevzdání přihlášky a je nevratné. Kurzovné se vrací pouze ve výjimečných případech (vážné zdravotní potíže – doložení zprávou lékaře). Kurzovné se vztahuje pouze na vybraný kurz a je nepřenosné do jiných kurzů.

 

Ve Velkém Meziříčí dne…….…………

 

 

                                                                 ……………………………………………….

                                                                                                Podpis